A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393846. látogatója

Budapest

2011. március 28.,

hétfő


 

33. szám


 

Ára: 1395 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi XXXIII. törvény
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról
5654
2011. évi XXXIV. törvény
A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről
5655
2011. évi XXXV. törvény
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
5663
2011. évi XXXVI. törvény
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről
5664
10/2011. (III. 28.) BM rendelet
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról
5668
11/2011. (III. 28.) KIM rendelet
A közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról
5669
23/2011. (III. 28.) VM rendelet
Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5674
24/2011. (III. 28.) VM rendelet
Egyes nemzeti hatáskörben nyújtott állami támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
5685
82/2011. (III. 28.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5692

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.