A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393927. látogatója

Budapest

2011. március 23.,

szerda


 

31. szám


 

Ára: 3015 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
42/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény módosításának kihirdetéséről
5377
43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
A doppingellenes tevékenység szabályairól
5385
44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről
5405
45/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
5410
9/2011. (III. 23.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről
5411
12/2011. (III. 23.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5416
13/2011. (III. 23.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5425
14/2011. (III. 23.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5427
15/2011. (III. 23.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5429
16/2011. (III. 23.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5432
17/2011. (III. 23.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5435
18/2011. (III. 23.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5439
19/2011. (III. 23.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5441
1059/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A Nemzet Sportolója cím adományozásáról
5444
1060/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselő személyek kijelöléséről szóló 1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
5444
1061/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról szóló 1279/2010. (XII. 15.) Korm. határozat módosításáról
5445
1062/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A Magyar Könyv Alapítvány megszüntetéséről
5445
1063/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A Magyar Távoktatási Alapítvány megszüntetéséről
5446
1064/2011. (III. 23.) Korm. határozat
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány megszüntetéséről
5447
1065/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A „Budapest–Kelenföld–Székesfehérvár–Boba vasútvonal rekonstrukciója, I. szakasz, 1-es ütem” című nagyprojekt támogatásának növeléséről
5449
1066/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A „Záhony térségében a vasúti infrastruktúra (széles nyomtávú hálózat) fejlesztése” című KÖZOP-ból támogatott nagyprojekt támogatásának növeléséről
5449
1067/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közötti, a Budapest V. kerület, Zoltán u. 16. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos megállapodáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról
5450
1068/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A táplálék-kiegészítők sportbeli felhasználásának visszaszorítása érdekében szükséges intézkedésekről
5451
1069/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A Magyar Művészeti Akadémia létrehozásának támogatásáról
5452
1070/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány megszüntetéséről
5453
1071/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszüntetéséről
5454
1072/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetéséről
5455
1073/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány megszüntetéséről
5456
1074/2011. (III. 23.) Korm. határozat
A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány megszüntetéséről
5458
27/2011. (III. 23.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatárt keresztező vízszállító vezetékkel kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5459
28/2011. (III. 23.) ME határozat
A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyesbizottságok tagjainak kinevezéséről
5459

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.