A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386979. látogatója

Budapest

2011. március 21.,

hétfő


 

29. szám


 

Ára: 2745 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet
Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól
5118
36/2011. (III. 21.) Korm. rendelet
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
5131
5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet
A kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről
5133
6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet
A befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről
5153
3/2011. (III. 21.) KüM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról
5187
11/2011. (III. 21.) NGM rendelet
Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és az egyszerű nyomástartó edények és a gázüzemű berendezések kialakításával és megfelelőség tanúsításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
5187
8/2011. (III. 21.) NEFMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az intézeten kívüli szülésről szóló szabályozással összefüggő módosításáról
5189
9/2011. (III. 21.) NEFMI rendelet
A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról
5191

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.