A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393621. látogatója

Budapest

2011. március 8.,

kedd


 

23. szám


 

Ára: 1125 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi XIV. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
4628
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
4633
1/2011. (III. 8.) HM rendelet
A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról
4639
9/2011. (III. 8.) KIM rendelet
Az egyes igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
4647
6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelet
Egyes oktatási-kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben szükséges módosításáról
4651
7/2011. (III. 8.) NFM rendelet
A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról
4654
1039/2011. (III. 8.) Korm. határozat
A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzatból a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére történő forrásbiztosításról
4658

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.