A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394038. látogatója

Budapest

2011. február 28.,

hétfő


 

18. szám


 

Ára: 1665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
18/2011. (II. 28.) Korm. rendelet
A légiközlekedési tevékenységből származó üvegházhatású gázok kibocsátásáról
3828
3/2011. (II. 28.) PSZÁF rendelet
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a hitelintézetek által forgalmazott, egyes betéti és megtakarítási termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről
3834
2/2011. (II. 28.) KüM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról
3839
4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
3842
5/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
3871
5/2011. (II. 28.) NFM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról
3872
15/2011. (II. 28.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
3872
1032/2011. (II. 28.) Korm. határozat
A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról
3875

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.