A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393974. látogatója

Budapest

2011. február 24.,

csütörtök


 

17. szám


 

Ára: 1125 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi I. törvény
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról
3796
15/2011. (II. 24.) Korm. rendelet
Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről
3798
16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet
Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3798
17/2011. (II. 24.) Korm. rendelet
A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3803
6/2011. (II. 24.) KIM rendelet
A közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről
3804
14/2011. (II. 24.) VM rendelet
A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról
3810
21/2011. (II. 24.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
3824
22/2011. (II. 24.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
3824
23/2011. (II. 24.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló, 2006. május 25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövege végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3825
24/2011. (II. 24.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3825

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.