A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2011. december 30.,

péntek


 

165. szám


 

Ára: 22725 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CCI. évi törvény
Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról
40944
2011. évi CCII. évi törvény
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
41084
2011. évi CCIII. évi törvény
Az országgyűlési képviselők választásáról
41095
2011. évi CCIV. évi törvény
A nemzeti felsőoktatásról
41181
2011. évi CCV. évi törvény
Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról
41248
360/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
41249
361/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról
41251
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az oktatási igazolványokról
41255
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
41268
364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
41275
365/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
41278
366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról
41279
367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról
41285
3/2011. (XII. 30.) ME rendelet
A Külhoni Magyarságért Díj alapításáról
41288
70/2011. (XII. 30.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól
41289
40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet
A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
41334
41/2011. (XII. 30.) KIM rendelet
Az egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
41350
55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet
A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól
41413
77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról
41422
78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet
Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
41433
89/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
41439
90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról
41440
91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
Egyes miniszteri rendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő módosításáról és egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
41441
92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
41454
93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről
41565
94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
A hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról
41572
95/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
41590
96/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 9/2011. (IV. 7.) NFM rendelet és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről szóló 28/2008. (XII. 31.) NFGM rendelet módosításáról
41593
97/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet módosításáról
41595
1515/2011. (XII. 30.) Korm. határozat
A Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról
41597
1516/2011. (XII. 30.) Korm. határozat
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról (2011–2020) és a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1384/2011. (XI. 15.) Korm. határozat módosításáról
41601
1517/2011. (XII. 30.) Korm. határozat
A 2011. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról
41601
1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat
A civil szervezetek költségvetési támogatásainak áttekintéséről
41602
1519/2011. (XII. 30.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
41603
1520/2011. (XII. 30.) Korm. határozat
A Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakításhoz kapcsolódó, a Semmelweis Egyetem részére a Korányi projekt megvalósítása érdekében a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által átadandó forrásról
41606
1521/2011. (XII. 30.) Korm. határozat
A Magyar Állam kulturális javainak gyarapítását szolgáló források felhasználásáról
41606
1522/2011. (XII. 30.) Korm. határozat
A magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
41608
1/2011. (XII. 30.) NGM határozat
Az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N) számú állami támogatási ügyben „A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén” címmel hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról
41609

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.