A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394170. látogatója

Budapest

2011. december 30.,

péntek


 

164. szám


 

Ára: 17865 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CXCIV. törvény
Magyarország gazdasági stabilitásáról
40413
2011. évi CXCV. törvény
Az államháztartásról
40430
2011. évi CXCVI. törvény
A nemzeti vagyonról
40478
2011. évi CXCVII. törvény
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról
40536
2011. évi CXCVIII. törvény
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
40611
2011. évi CXCIX. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről
40622
2011. évi CXCX. törvény
A nemzeti mobil fizetési rendszerről
40710
347/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A minősített adatok, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
40713
348/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
40714
349/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
40733
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
40736
351/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról
40740
352/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletnek az államadósság-kezeléssel összefüggő módosításáról
40740
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
40741
354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
40748
355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról
40749
356/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
40757
357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról
40760
358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről
40761
359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól
40762
64/2011. (XII. 30.) BM rendelet
A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről
40764
65/2011. (XII. 30.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről
40783
66/2011. (XII. 30.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól
40833
67/2011. (XII. 30.) BM rendelet
Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosításáról
40852
68/2011. (XII. 30.) BM rendelet
Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő, a belügyminisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
40930
69/2011. (XII. 30.) BM rendelet
A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről
40935
20/2011. (XII. 30.) HM rendelet
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet módosításáról
40937
1514/2011. (XII. 30.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról
40938
113/2011. (XII. 30.) ME határozat
A Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának felmentéséről
40939
114/2011. (XII. 30.) ME határozat
A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának kinevezéséről
4093

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.