A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393692. látogatója

Budapest

2011. december 29.,

csütörtök


 

163. szám


 

Ára: 15435 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CXCIII. törvény
A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról
39954
337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
40067
338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Jogszabálytárról
40069
339/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
40071
340/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
40072
341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az otthonteremtési kamattámogatásról
40073
342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
40084
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
40116
344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről
40149
345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól
40163
346/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet módosításáról
40184
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
40185
63/2011. (XII. 29.) BM rendelet
A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
40203
38/2011. (XII. 29.) KIM rendelet
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról
40204
39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet
Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról
40234
53/2011. (XII. 29.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos munkakörei és egyes illetmény-pótlékok megállapításáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról szóló 27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet módosításáról
40236
54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet
Az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról
40239
87/2011. (XII. 29.) NFM rendelet
Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok és a Svájci–Magyar Együttműködési Program keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről
40300
88/2011. (XII. 29.) NFM rendelet
A hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról
40301
148/2011. (XII. 29.) VM rendelet
Az egyes miniszteri rendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával kapcsolatos módosításáról
40343
174/2011. (XII. 29.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
40349
175/2011. (XII. 29.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
40356
176/2011. (XII. 29.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
40360
177/2011. (XII. 29.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
40372
178/2011. (XII. 29.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
40375
179/2011. (XII. 29.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
40380
180/2011. (XII. 29.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
40382
181/2011. (XII. 29.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
40385
1505/2011. (XII. 29.) Korm. határozat
A központi költségvetési szervek és az egészségügyi intézmények tartozásállományának csökkentéséről, valamint a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásaival kapcsolatos lépésekről
40390
1506/2011. (XII. 29.) Korm. határozat
A MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. helyzetének rendezéséről
40393
1507/2011. (XII. 29.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatás középtávú (2012–2014) koncepciójának végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
40395
1508/2011. (XII. 29.) Korm. határozat
A nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1008/2011. (I. 17.) Korm. határozat módosításáról
40396
1509/2011. (XII. 29.) Korm. határozat
A Magyar Államkincstár új számlavezető rendszeréről
40396
1510/2011. (XII. 29.) Korm. határozat
„A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója 2011–2020” program építtetőjének személyéről, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetek közötti, a Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosításáról
40399
1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat
A különféle kifizetések előirányzat terhére történő átcsoportosításról
40402
1512/2011. (XII. 29.) Korm. határozat
A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program egyes kiemelt projektjei támogatásának növeléséről a Dél-dunántúli Operatív Program keretét érintően
40405
1513/2011. (XII. 29.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
40407
112/2011. (XII. 29.) ME határozat
Az Európai Erdőegyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
40409

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.