A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2011. december 28.,

szerda


 

161. szám


 

Ára: 11925 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CLXXXVIII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
39268
2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól
39436
323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről
39479
324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
39491
325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
39501
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
39545

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.