A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393804. látogatója

Budapest

2011. december 22.,

csütörtök


 

157. szám


 

Ára: 15165 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CLXXX. törvény
A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
38287
2011. évi CLXXXI. törvény
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
38317
2011. évi CLXXXII. törvény
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
38348
2011. évi CLXXXIII. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről
38364
283/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről
38368
284/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről
38369
285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről
38371
286/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
38372
287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38373
288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
38379
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
38381
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
38389
291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A dohánytermékek jelöléséről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól
38429
292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
38454
293/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet és a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
38498
294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról
38501
295/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
38502
296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
38508
297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az ipari parkokról
38546
298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
38549
299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről
38550
300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
38553
56/2011. (XII. 22.) BM rendelet
A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról
38580
57/2011. (XII. 22.) BM rendelet
A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
38582
35/2011. (XII. 22.) KIM rendelet
Egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
38583
49/2011. (XII. 22.) NGM rendelet
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
38587
50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet
A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról és a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról
38588
78/2011. (XII. 22.) NFM rendelet
A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról
38617
79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet
A földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól
38617
132/2011. (XII. 22.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítő nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről
38623
133/2011. (XII. 22.) VM rendelet
A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről
38624
134/2011. (XII. 22.) VM rendelet
A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról
38630
135/2011. (XII. 22.) VM rendelet
A vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról
38631
136/2011. (XII. 22.) VM rendelet
A vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról
38633
137/2011. (XII. 22.) VM rendelet
Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról
38643
138/2011. (XII. 22.) VM rendelet
Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról
38645
139/2011. (XII. 22.) VM rendelet
A vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról
38646
140/2011. (XII. 22.) VM rendelet
Egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
38647
1448/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A pénzügyi stabilitási gondokkal küzdő tagállamok megsegítését szolgáló, az uniós támogatással megvalósuló projektek átmeneti társfinanszírozás-emelésére vonatkozó segítségnyújtás igénybevételéről
38650
1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
38650
1450/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti átcsoportosításról
38655
1451/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A MÁV Zrt. adósságának részbeni átvállalásáról
38658
1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról
38658
1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótevének módosításáról
38671
1454/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projektek költségnövekményeinek jóváhagyásáról
38712
1455/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A „Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” című nagyprojekt támogatásának növeléséről
38713
1456/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A GMO Munkacsoport létrehozásáról szóló 1289/2011. (VII. 22.) Korm. határozat módosításáról
38713
1457/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány megszüntetéséről
38713
1458/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
38714
1459/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A 2010. május közepétől előforduló rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról és az 1174/2011. (V. 26.) Korm. határozat visszavonásáról
38716
1460/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
38717
1461/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A „2011. évi magyar EU elnökségi feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat fel nem használt részének más jogcímekre történő átcsoportosításáról
38720
1462/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
Az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggő létszám- és kapcsolódó igazgatási költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról
38723
1463/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezése kapcsán szükségessé vált előirányzat-átcsoportosításról
38727
1464/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
Az Ipari Park Tanácsról
38730
1465/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról
38731
110/2011. (XII. 22.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és az Ukrajnában kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
38732

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.