A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2011. december 1.,

csütörtök


 

142. szám


 

Ára: 1395 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CLIX. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
34003
2011. évi CLX. törvény
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról
34003
248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról
34005
249/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet
Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
34008
250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet
A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
34010
251/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet
Egyes bányászati tevékenységgel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
34013
252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet
A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
34029
1408/2011. (XII. 1.) Korm. határozat
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
34032
1409/2011. (XII. 1.) Korm. határozat
A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II.) megvalósításához szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport felállításáról
34032
1410/2011. (XII. 1.) Korm. határozat
A gazdaságbiztonsági rendszer létrehozásának feladatairól
34034
1411/2011. (XII. 1.) Korm. határozat
A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójához kapcsolódó feladatok és forrás átadásáról
34035
1412/2011. (XII. 1.) Korm. határozat
A hatvani Grassalkovich-kastély (Hatvan, 2713/4 hrsz. alatti) ingatlannak az Országos Magyar Vadászati Múzeum létrehozásával és a hatvani Grassalkovich-kastély turisztikai célú hasznosításával összefüggő versenyeztetés mellőzésével történő használatba, vagyonkezelésbe adásáról a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére
34037
1413/2011. (XII. 1.) Korm. határozat
A foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról
34037
1414/2011. (XII. 1.) Korm. határozat
A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről
34038
1415/2011. (XII. 1.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2007. szeptember 18-án aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
34039
102/2011. (XII. 1.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács között a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
34039
103/2011. (XII. 1.) ME határozat
A Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának felmentéséről
34040
104/2011. (XII. 1.) ME határozat
A Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatójának felmentéséről
34040
105/2011. (XII. 1.) ME határozat
A Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának kinevezéséről
34041

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.