A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393739. látogatója

Budapest

2011. február 18.,

péntek


 

14. szám


 

Ára: 2205 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2011. (II. 18.) BM rendelet
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet és az egyes miniszteri rendeleteknek az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi CXXXV. törvény végrehajtásához szükséges módosításáról szóló BM rendeletről szóló 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet, valamint a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendelet módosításáról
3651
11/2011. (II. 18.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet módosításáról
3658
12/2011. (II. 18.) VM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról
3659
13/2011. (II. 18.) VM rendelet
A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról
3663
8/2011. (II. 18.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
3673
1/2011. (II. 18.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
3711
2/2011. (II. 18.) OGY határozat
Arnóth Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
3713
3/2011. (II. 18.) OGY határozat
Dr. György István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
3713
4/2011. (II. 18.) OGY határozat
Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
3713
30/2011. (II. 18.) KE határozat
Bíróságok ülnökeinek megválasztása időpontjának kitűzéséről
3714
31/2011. (II. 18.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
3714
32/2011. (II. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
3716

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.