A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2011. november 21.,

hétfő


 

136. szám


 

Ára: 855 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CLI. törvény
Az Alkotmánybíróságról
32722
15/2011. (XI. 21.) HM rendelet
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról
32739
108/2011. (XI. 21.) VM rendelet
Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet módosításáró
32740
109/2011. (XI. 21.) VM rendelet
A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról
32742
30/2011. (XI. 21.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 119/2011. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
32744
31/2011. (XI. 21.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló 83/2011. (V. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
32744
32/2011. (XI. 21.) KüM határozat
A hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló 1961. augusztus 30-án, New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 2009. évi XV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
32745

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.