A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2011. november 8.,

kedd


 

130. szám


 

Ára: 3285 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet
A magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
32156
231/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
32161
232/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
32162
233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet
A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
32163
56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet
Az egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
32166
103/2011. (XI. 8.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
32173
268/2011. (XI. 8.) KE határozat
Államtitkár megbízatásának megszűnéséről, államtitkár kinevezéséről
32189
1361/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
Az új típusú megye koncepciójáról
32189
1362/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
32190
1363/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítő támogatásáról szóló 1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozat módosításáról
32192
1364/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatokról
32193
1365/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A 2012. évi költségvetési hiánycél tartását biztosító további feladatokról
32194
1366/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A KEOP keretében megvalósuló „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
32196
1367/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A KEOP keretében megvalósuló „Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
32197
1368/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap egyes jogcímcsoportjai tekintetében szükséges intézkedésekről
32197
1369/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
32201
1370/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
32202
1371/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A miniszteri szolgálati gépjárművek vagyonkezelői jogának átruházása, valamint az érintett gépjárművezetők áthelyezése kapcsán szükségessé vált előirányzat-átcsoportosításról
32204
1372/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
32205
1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról
32206
1374/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra
32211
1375/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A Várbazár rekonstrukciójáról és a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztéséről, valamint a budavári királyi kertek revitalizációjáról, a Budai Várnegyed és környékének közlekedési problémáinak rendezéséről
32213
1376/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatása és a Miniszterelnökség közötti, a Nemzeti, EU-NATO Nyilvántartó létrehozásához kapcsolódó feladatok átadás-átvételével összefüggő létszám- és kapcsolódó igazgatási költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról
32214
1377/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti, a kormányzati célú hálózatok üzemeltetési, működtetési tevékenység feltételeinek biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
32216
1378/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A 2012-es Raoul Wallenberg Évről az embermentő diplomata születésének 100. évfordulója alkalmából és a Raoul Wallenberg Emlékbizottság felállításáról
32217
1379/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
32218
1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok deregulációs célú felülvizsgálatáról
32218
91/2011. (XI. 8.) ME határozat
Az UNESCO részes államainak Általános Konferenciáin történő részvételről
32245
92/2011. (XI. 8.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és a Panamai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
32245
93/2011. (XI. 3.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között Ásotthalom és Baèki Vinogradi (Királyhalom) között az államhatáron átvezető közúti kapcsolat létrehozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
32246
94/2011. (XI. 8.) ME határozat
Miniszterelnöki biztos kinevezéséről
32246
95/2011. (XI. 8.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
32247
96/2011. (XI. 8.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről
32247

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.