A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2011. február 15.,

kedd


 

13. szám


 

Ára: 1395 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
3608
5/2011. (II. 15.) KIM rendelet
Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról
3628
6/2011. (II. 15.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjait megillető nyugellátással kapcsolatos egyes eljárási szabályokról
3636
7/2011. (II. 15.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal három hónapnál rövidebb időtartamú külföldi szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tagjai részére nyújtható napidíj és költségtérítés mértékéről, megállapításának, kifizetésének és elszámolásának rendjéről
3637
9/2011. (II. 15.) VM rendelet
Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról
3640
10/2011. (II. 15.) VM rendelet
A 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet módosításáról
3644
1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat
A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról
3646
13/2011. (II. 15.) ME határozat
A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3648
14/2011. (II. 15.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
3648

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.