A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393936. látogatója

Budapest

2011. október 20.,

csütörtök


 

123. szám


 

Ára: 3555 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
31444
220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról
31488
221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
31492
13/2011. (X. 20.) HM rendelet
A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról
31498
30/2011. (X. 20.) KIM rendelet
A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeiről szóló 38/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet módosításáról
31521
1348/2011. (X. 20.) Korm. határozat
A Finnugor Népek VI. Világkongresszusáról
31543
1349/2011. (X. 20.) Korm. határozat
A FIFA 2012–2013. évi kongresszusa rendezési jogának megszerzése érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetség által benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1005/2011. (I. 14.) Korm. határozattal összefüggő további feladatokról
31543
1350/2011. (X. 20.) Korm. határozat
Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer működéséhez szükséges intézkedésekről
31544
1351/2011. (X. 20.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
31544
1352/2011. (X. 20.) Korm. határozat
Az Országgyűlés fejezet 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójához és az Országház homlokzatai felújítása további ütemének elindításához kapcsolódóan
31545
1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat
Az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításához és a Hősök tere forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekről
31546
1354/2011. (X. 20.) Korm. határozat
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy kijelöléséről
31548

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.