A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393997. látogatója

Budapest

2011. október 12.,

szerda


 

117. szám


 

Ára: 3825 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
207/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
Az Audi Hungária Motor Kft. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról
29469
208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
29472
209/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
29476
210/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet és a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
29480
211/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
29482
17/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelet
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről
29485
18/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelet
A biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről
29516
93/2011. (X. 12.) VM rendelet
Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
29534
71/2011. (X. 12.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
29538
72/2011. (X. 12.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
29541
1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat
A kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról
29546
1331/2011. (X. 12.) Korm. határozat
Az Otthonteremtési Program elindításához szükséges intézkedésekről
29572
1332/2011. (X. 12.) Korm. határozat
Az „M35 gyorsforgalmi út Debrecen–Berettyóújfalu közötti szakaszának előkészítése” című, a Debreceni Nemzetközi Repülőteret az M35 autópályába bekötő út terveinek elkészítését is magában foglaló, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
29573
1333/2011. (X. 12.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti előirányzat-átcsoportosításról
29574
86/2011. (X. 12.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
29575
87/2011. (X. 12.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Uruguay-i Keleti Köztársaság Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
29576
175/2011. (X. 12.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
29576
176/2011. (X. 12.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
29577
177/2011. (X. 12.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
29577

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.