A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394156. látogatója

Budapest

2011. szeptember 29.,

csütörtök


 

111. szám


 

Ára: 3015 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CXXIV. törvény
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
28719
2011. évi CXXV. törvény
Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról
28719
196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet
Egyes felnőttképzési és munkaügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
28732
197/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet
A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
28734
12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet
A független biztosításközvetítők felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségéről
28740
13/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet
A Kártalanítási Alap kezelője adatszolgáltatási kötelezettsége szabályairól
28759
32/2011. (IX. 29.) BM rendelet
Egyes miniszteri elismerésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
28771
33/2011. (IX. 29.) BM rendelet
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról
28774
10/2011. (IX. 29.) HM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
28775
29/2011. (IX. 29.) KIM rendelet
A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet és a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosításáról
28786
57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
28787
49/2011. (IX. 29.) NFM rendelet
A XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásának rendjéről szóló 38/2011. (VII. 20.) NFM rendelet módosításáról
28791
89/2011. (IX. 29.) VM rendelet
A vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról
28792
66/2011. (IX. 29.) OGY határozat
A magyar nyelv napjáról
28794
67/2011. (IX. 29.) OGY határozat
A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról
28795
224/2011. (IX. 29.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
28796
225/2011. (IX. 29.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
28796
226/2011. (IX. 29.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
28797
227/2011. (IX. 29.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
28797
228/2011. (IX. 29.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
28798
229/2011. (IX. 29.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
28798
230/2011. (IX. 29.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
28799
231/2011. (IX. 29.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
28799
232/2011. (IX. 29.) KE határozat
Államtitkár felmentéséről
28800
1325/2011. (IX. 29.) Korm. határozat
Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról
28801
1326/2011. (IX. 29.) Korm. határozat
Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes koncepciójáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
28801

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.