A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394030. látogatója

Budapest

2011. szeptember 1.,

csütörtök


 

101. szám


 

Ára: 1935 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
177/2011. (IX. 1.) Korm. rendelet
A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet ésaNemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
27700
178/2011. (IX. 1.) Korm. rendelet
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27705
54/2011. (IX. 1.) NEFMI rendelet
A XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásának szabályairól
27707
84/2011. (IX. 1.) VM rendelet
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
27717
85/2011. (IX. 1.) VM rendelet
A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról
27745
86/2011. (IX. 1.) VM rendelet
Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról
27751
1298/2011. (IX. 1.) Korm. határozat
A Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoportról
27753
1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat
A járások kialakításáról
27754
1300/2011. (IX. 1.) Korm. határozat
A Kormányablakok felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
27756
1301/2011. (IX. 1.) Korm. határozat
Egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról
27757
69/2011. (IX. 1.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
27757

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.