A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393919. látogatója

Budapest

2011. augusztus 31.,

szerda


 

100. szám


 

Ára: 4095 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról
27578
175/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
27594
176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
27600
26/2011. (VIII. 31.) KIM rendelet
A határon átnyúló tartási ügyek intézésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek és az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosításáról
27608
33/2011. (VIII. 31.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
27618
82/2011. (VIII. 31.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet, valamint a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet módosításáról
27632
83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról
27633
67/2011. (VIII. 31.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
27641
68/2011. (VIII. 31.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
27655
69/2011. (VIII. 31.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
27658
70/2011. (VIII. 31.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
27662
181/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról
27667
182/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról
27667
183/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
27668
184/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Altábornagyi előléptetésről
27668
185/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Altábornagyi előléptetésről
27669
186/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
27669
187/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
27670
188/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
27670
189/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
27671
190/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
27671
191/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Szolgálati nyugállományba helyezésről
27672
192/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Kitüntetések adományozásáról
27672
193/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Kitüntetések adományozásáról
27676
194/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Kitüntetések adományozásáról
27688
195/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Kitüntetések adományozásáról
27690
196/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
27691
197/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
27692
198/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27693
199/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27693
200/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27694
201/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27694
202/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27695
203/2011. (VIII. 31.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27695
1297/2011. (VIII. 31.) Korm. határozat
Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása forrásának biztosításáról
27696
68/2011. (VIII. 31.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a közlekedési jogsértések miatt pénzfizetési kötelezettséget megállapító határozatok végrehajtásának átadásáról szóló Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
27697
20/2011. (VIII. 31.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti Budapesten, 2010. október 5-én aláírt Együttműködési Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
27698

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.