A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394038. látogatója

Budapest

2010. január 26.,

kedd


 

9. szám


 

Ára: 980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2010. (I. 26.) EüM rendelet
Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól
6442
3/2010. (I. 26.) EüM rendelet
Az ápolói tevékenység kompetenciáiról
6444
3/2010. (I. 26.) FVM rendelet
A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (1X.16.) FVM rendelet módosításáról
6448
2/2010. (I. 26.) HM rendelet
A közhatalmi honvédelmi szervezetek kiegészítő és kisegítő tevékenységéből származó bevételek, valamint a terven felüli közhatalmi bevételek felhasználásáról
6450
4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet
A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről
6453
5/2010. (I. 26.) PM rendelet
A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 43/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról
6463
7/2010. (I. 26.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
6465
8/2010. (I. 26.) KE határozat
Altábornagyi előléptetésről
6465
9/2010. (I. 26.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
6466
10/2010. (I. 26.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
6466
11/2010. (I. 26.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
6467

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.