A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393997. látogatója

Budapest

2010. május 13.,

csütörtök


 

78. szám


 

Ára: 7180 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
178/2010. (V.13.) Korm. rendelet
A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról
16999
179/2010. (V.13.) Korm. rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról
17004
180/2010. (V.13.) Korm. rendelet
Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról
17005
181/2010. (V.13.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
17010
33/2010. (V.13.) EüM-FVM együttes rendelet
Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról
17016
71/2010. (V.13.) FVM rendelet
Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól
17017
72/2010. (V.13.) FVM rendelet
A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
17024
73/2010. (V.13.) FVM rendelet
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet módosításáról
17066
13/2010. (V.13.) HM rendelet
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról
17073
36/2010. (V.13.) IRM rendelet
A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól
17075
43/2010. (V.13.) KHEM rendelet
A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól
17077
16/2010. (V.13.) KvVM rendelet
A 2010. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
17089
19/2010. (V. 13.) NFGM rendelet
Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (X11.13.) ÖTM rendelet módosításáról
17099
20/2010. (V. 13.) NFGM-PM együttes rendelet
A 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról
17104
21/2010. (V. 13.) OKM rendelet
Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
17108
22/2010. (V. 13.) OKM rendelet
A 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
17122
23/2010. (V. 13.) OKM rendelet
A szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (X1.18.) NKÖM rendelet módosításáról
17134
17/2010. (V. 13.) ÖM rendelet
Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatásáról
17137
22/2010. (V. 13.) PM rendelet
A Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományának egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról szóló 20/2008. (VI. 19.) PM rendelet módosításáról
17142
16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről
17222
17/2010. (V. 13.) SZMM rendelet
Az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról
17243
18/2010. (V. 13.) SZMM rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet módosításáról
17246
1122/2010. (V. 13.) Korm. határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
17247
1123/2010. (V. 13.) Korm. határozat
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
17247
1124/2010. (V. 13.) Korm. határozat
A központi költségvetési fejezetek 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak átcsoportosításáról
17248
1125/2010. (V. 13.) Korm. határozat
A minősített adat elektronikus biztonságának megteremtéséhez szükséges költségkihatások vizsgálatáról
17252
34/2010. (V. 13.) ME határozat
Főiskolai rektorok megbízásáról
17252
24/2010. (V. 13.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 185/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
17253

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.