A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394147. látogatója

Budapest

2010. május 13.,

csütörtök


 

77. szám


 

Ára: 5630 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
171/2010. (V.13.) Korm. rendelet
A központi államigazgatási szemekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott egyes testületek működésének felülvizsgálatáról
16708
172/2010. (V.13.) Korm. rendelet
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról
16711
173/2010. (V.13.) Korm. rendelet
A magyar—horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
16711
174/2010. (V.13.) Korm. rendelet
A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
16716
175/2010. (V.13.) Korm. rendelet
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról
16722
176/2010. (V.13.) Korm. rendelet
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről
16725
177/2010. (V.13.) Korm. rendelet
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
16728
30/2010. (V.13.) EüM rendelet
Az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet módosításáról
16739
31/2010. (V.13.) EüM rendelet
A finanszírozási eljárásrendekről
16739
32/2010. (V.13.) EüM rendelet
A XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól
16892
69/2010. (V. 13.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet módosításáról
16899
70/2010. (V. 13.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról
16906
42/2010. (V. 13.) KHEM rendelet
A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
16921
17/2010. (V. 13.) NFGM rendelet
A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (X11.18.) GKM rendelet, valamint a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet módosításáról
16923
18/2010. (V. 13.) NFGM rendelet
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet módosításáról
16925
15/2010. (V. 13.) SZMM rendelet
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről
16928
57/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16930
58/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16932
59/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16933
60/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16935
61/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16936
62/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16938
63/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16939
64/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16941
65/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16942
66/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16944
67/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16945
68/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16947
69/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16948
70/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16950
71/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16951
72/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16953
73/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16954
74/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16956
75/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16957
76/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16959
77/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16960
78/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16962
79/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16963
80/2010. (V. 13.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16965
1119/2010. (V. 13.) Korm. határozat
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott egyes testületek működésének felülvizsgálatáról
16967
1120/2010. (V. 13.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetett eseti kereset-kiegészítésének elszámolásáról
16970
1121/2010. (V. 13.) Korm. határozat
A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítésével összefüggő egyes feladatokról
16995

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.