A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394027. látogatója

Budapest

2010. május 11.,

kedd


 

74. szám


 

Ára: 7800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
A termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
16053
164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
16071
165/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet és a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról
16074
166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
16076
167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről
16079
168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
Az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról
16085
169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről
16090
60/2010. (V. 11.) FVM rendelet
A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól
16112
61/2010. (V. 11.) FVM rendelet
Az Egri borvidék védett eredetű borairól szóló 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet módosításáról
16127
62/2010. (V. 11.) FVM rendelet
A hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet módosításáról
16127
63/2010. (V. 11.) FVM rendelet
A szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról
16130
10/2010. (V. 11.) HM–IRM együttes rendelet
A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet módosításáról
16133
26/2010. (V. 11.) IRM rendelet
A fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díj megfizetésének módjáról és visszatérítéséről, valamint a másolati díj mértékéről, megfizetésének módjáról és visszatérítéséről
16134
27/2010. (V. 11.) IRM rendelet
A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
16137
15/2010. (V. 11.) KvVM–FVM–IRM együttes rendelet
A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet, valamint az állatkert és állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet módosításáról
16140
5/2010. (V. 11.) PTNM–IRM együttes rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai által elkövetett katonai vétségek parancsnoki nyomozásáról szóló 7/2003. (VI. 27.) MeHVM–IM együttes rendelet módosításáról
16141
165/2010. (V. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
16142
1113/2010. (V. 11.) Korm. határozat
A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
16143
1114/2010. (V. 11.) Korm. határozat
Az év közben felmerülő rendkívüli kiadások fedezetére szolgáló Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék előirányzatának átcsoportosításáról
16143
1115/2010. (V. 11.) Korm. határozat
A 2010. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1221/2009. (XII. 28.) Korm. határozat, valamint egyes határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1046/2010. (II. 26.) Korm. határozat módosításáról
16144
1116/2010. (V. 11.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános és céltartalékának előirányzatából történő felhasználásról
16146
33/2010. (V. 11.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbegisztáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
16149
1/2010. (V. 11.) OVB közlemény
Az országgyűlési képviselők 2010. évi választásának eredményéről
16150

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.