A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386980. látogatója

Budapest

2010. május 6.,

csütörtök


 

69. szám


 

Ára: 3150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről
14509
157/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
Az útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
14517
158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről
14519
159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól
14523
160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szemek együttműködésének rendjéről
14540
161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól
14546
55/2010. (V. 6.) FVM rendelet
Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
14561
56/2010. (V. 6.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló FVM rendelet módosításáról 135/2008. (X.18.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X.18.)
14569
21/2010. (V. 6.) IRM–MeHVM együttes rendelet
A fizetési meghagyásos eljárás lefolytatásának támogatására szolgáló informatikai rendszer informatikai biztonsági követelményeiről
14570
38/2010. (V. 6.) KHEM rendelet
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló
14578
13/2010. (V. 6.) KvVM–FVM együttes rendelet
36/2007.(111.26.) GKM rendelet módosításáról A Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Szamos-Krasznaközi árvízi tározó területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól
14578
19/2010. (V. 6.) PM-IRM együttes rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM-IM együttes rendelet módosításáról
14583
1110/2010. (V. 6.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar—román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
14584
1111/2010. (V. 6.) Korm. határozat
A katasztrófavédelmi felkészülés és megelőzés egyes kérdéseiről
14584
1112/2010. (V. 6.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok módosításáról
14587

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.