A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2010. május 4.,

kedd


 

67. szám


 

Ára: 3150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet
Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról
14400
154/2010. (V. 4.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
14404
155/2010. (V. 4.) Korm. rendelet
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
14409
21/2010. (V. 4.) EüM rendelet
Az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól
14424
53/2010. (V. 4.) FVM rendelet
Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet módosításáról
14427
9/2010. (V. 4.) HM rendelet
Egyes szolgálati viszonnyal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
14447
20/2010. (V. 4.) IRM rendelet
A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet módosításáról
14452
12/2010. (V. 4.) KvVM rendelet
A folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról
14464
37/2010. (V. 4.) KHEM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (111.1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról
14465
2/2010. (V. 4.) KüM rendelet
A Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól
14468
1107/2010. (V. 4.) Korm. határozat
A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
14479
1108/2010. (V. 4.) Korm. határozat
Köztársasági Érdemjel adományozásáról
14479

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.