A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393894. látogatója

Budapest

2010. április 30.,

péntek


 

66. szám


 

Ára: 2220 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet
Az oktatási és kulturális ágazathoz tartozó, a közalkalmazotti foglalkoztatást és egyes hatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról
14340
151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (X11.1.) Korm. rendelet módosításáról
14356
152/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek módosításáról
14359
10/2010. (IV. 30.) MeHVM rendelet
Egyes miniszteri rendeletek módosításáról
14360
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről
14360
18/2010. (IV. 30.) IRM rendelet
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet, az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
14369
19/2010. (IV. 30.) IRM rendelet
A DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről
14375
12/2010. (IV. 30.) ÖM rendelet
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során történő végrehajtásáról
14381
13/2010. (IV. 30.) ÖM rendelet
A katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008.
14383
14/2010. (IV. 30.) ÖM rendelet
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjéről
14393
4/2010. (IV. 30.) PTNM rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok köréről szóló 7/2005. (XII. 28.) MeHVM rendelet módosításáról és a polgári
14395
1105/2010. (IV. 30.) Korm. határozat
Az engedélyezett létszámon felüli határozott idejű köztisztviselői többletlétszám biztosításáról
14397
1106/2010. (IV. 30.) Korm. határozat
A TE Ganz-Röck Zrt. részére nyújtandó megmentési és szerkezetátalakítási költségvetési készfizető kezességvállalásról
14397
2/2010. (IV. 30.) PM határozat
Az Európai Bizottság N 691/2009. számú állami támogatási ügyben hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról
14398

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.