A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394038. látogatója

Budapest

2010. április 29.,

csütörtök


 

65. szám


 

Ára: 5320 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról
14203
146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról
14205
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
14219
148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
14249
149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény alapján visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről
14274
20/2010. (IV. 29.) EüM rendelet
Egyes gyógyszerészeti tárgyú egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról
14283
17/2010. (IV. 29.) IRM rendelet
A 2007–2013. közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről
14296
36/2010. (IV. 29.) KHEM rendelet
A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról
14315
18/2010. (IV. 29.) PM rendelet
A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról
14315
52/2010. (IV. 29.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
14325
53/2010. (IV. 29.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
14326
54/2010. (IV. 29.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
14328
1103/2010. (IV. 29.) Korm. határozat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.5 „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című 2009. évi pályázatával összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról
14330
1104/2010. (IV. 29.) Korm. határozat
Az állami nyilvántartásokban jogszabály alapján nyilvántartandó adatok körének átláthatóságát, az állami nyilvántartások hatékonyságát biztosító, és a változásbejelentés egyszerűsítését szolgáló kormányzati intézkedésekről
14333
32/2010. (IV. 29.) ME határozat
Az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok felülvizsgálatában közreműködő tanácsadó testület tagjainak kinevezéséről
14337
21/2010. (IV. 29.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 111/2009. (V. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai hatálybalépéséről
14337

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.