A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393671. látogatója

Budapest

2010. január 22.,

péntek


 

6. szám


 

Ára: 1290 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
7/2010. (I. 22.) Korm. rendelet
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiszabott bírságból származó bevétel felhasználásáról
6398
4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet
A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról
6399
2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról
6409
4/2010. (I. 22.) PM rendelet
A Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az Alap kezelésének és az Alap kezelője adatszolgáltatási kötelezettségének szabályairól
6416
1008/2010. (I. 22.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és az Európai Unió közötti Harmadik Kiegészítő Egyetértési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6421
1009/2010. (I. 22.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Német Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6421
1010/2010. (I. 22.) Korm. határozat
A Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló Megállapodások felmondásáról rendelkező CEATS Felmondási Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6422
1011/2010. (I. 22.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program folytatásáról
6422
1012/2010. (I. 22.) Korm. határozat
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2010–2011. évekre vonatkozó cselekvési tervéről
6423
1013/2010. (I. 22.) Korm. határozat
Az Ifjúsági Koordinációs Bizottság felállításáról
6430

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.