A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2010. április 9.,

péntek


 

51. szám


 

Ára: 3770 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
104/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
A „Köztársasági Érdemjel” díj adományozásáról
12624
105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról
12624
106/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
Egyes gyámügyi igazgatást érintő kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv Második Könyvének hatálybalépésével összefüggő módosításáról
12625
107/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
12645
108/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
A légiközlekedéssel összefüggő egyes jogszabályok módosításáról
12650
109/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
A pénzügyi szolgáltatást közvetítő közvetítői díjáról
12652
110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról
12653
111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól
12657
112/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
12662
15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet
A szakképzésről szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezők egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről
12664
34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
12673
35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
12681
9/2010. (IV. 9.) KvVM rendelet
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet módosításáról
12695
69/2010. (IV. 9.) KE határozat
Államtitkár megbízatásának megszűnéséről
12696
1083/2010. (IV. 9.) Korm. határozat
A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XI., a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. és a Magyar–Szerb Kisebbségi Vegyes Bizottság III. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
12696
1084/2010. (IV. 9.) Korm. határozat
A diplomáciai kapcsolatok felvételéről a Bhutáni Királysággal
12697
1085/2010. (IV. 9.) Korm. határozat
Az ISPA/KA vasúti projektek költségnövekedésének finanszírozásáról szóló 2296/2005. (XII. 23.) Korm. határozatban, valamint a Kohéziós Alap támogatással megvalósuló vasúti projektek költségnövekedésének finanszírozásáról szóló 2243/2007. (XII. 23.) Korm. határozatban biztosított többlet költségvetési források projektek közötti átcsoportosításáról
12697
1086/2010. (IV. 9.) Korm. határozat
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjak fizetésével és a léginavigációs szolgálat biztosításának költségeivel összefüggő feladatokról
12700
1087/2010. (IV. 9.) Korm. határozat
Az Idősügyi Nemzeti Stratégia I. Cselekvési Terv 2010–2012.
12701
1088/2010. (IV. 9.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
12706
1089/2010. (IV. 9.) Korm. határozat
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009. évi, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának átcsoportosításáról
12708
1090/2010. (IV. 9.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
12708
29/2010. (IV. 9.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
12710
18/2010. (IV. 9.) KüM határozat
A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 66/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
12711
277/2010. (IV. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12711
278/2010. (IV. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12712
279/2010. (IV. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12713
280/2010. (IV. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12714
281/2010. (IV. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12715
282/2010. (IV. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12716
283/2010. (IV. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12716
284/2010. (IV. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12717

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.