A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394176. látogatója

Budapest

2010. március 31.,

szerda


 

48. szám


 

Ára: 5010 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
94/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
12433
95/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról
12440
96/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
Egyes migrációs tárgyú kormányrendeleteknek a Vízuminformációs Rendszer alkalmazásával, valamint a Vízumkódex hatálybalépésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
12447
97/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes pénzügyi és műszaki feltételeiről és követelményeiről
12453
9/2010. (III. 31.) IRM rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról
12459
10/2010. (III. 31.) IRM rendelet
A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet módosításáról
12460
11/2010. (III. 31.) IRM rendelet
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosítása és a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény miatt szükséges egyes büntetőjogi tárgyú rendeletek módosításáról
12461
12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelet
Egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól
12543
1079/2010. (III. 31.) Korm. határozat
A fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről szóló 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
12548
1080/2010. (III. 31.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a honvédelem terén folytatott együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
12548
1081/2010. (III. 31.) Korm. határozat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.1.3. „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” című 2010. évi pályázatával összefüggő többletkapacitásokelőzetes befogadásáról, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program járóbeteg szakellátás fejlesztésével kapcsolatos 2008. évi pályázataival összefüggésben befogadott többletkapacitásokról
12549
1082/2010. (III. 31.) Korm. határozat
Az Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíj létrehozásáról, valamint a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009–2010. évi cselekvési programjáról szóló 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
12555
27/2010. (III. 31.) ME határozat
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
12555
28/2010. (III. 31.) ME határozat
Szakállamtitkár felmentéséről
12556

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.