A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394156. látogatója

Budapest

2010. március 19.,

péntek


 

40. szám


 

Ára: 3770 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet
Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
11659
69/2010. (III. 19.) Korm. rendelet
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
11664
70/2010. (III. 19.) Korm. rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról
11665
71/2010. (III. 19.) Korm. rendelet
A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
11667
72/2010. (III. 19.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
11668
5/2010. (III. 19.) MNB rendelet
A „Kosztolányi” emlékérme kibocsátásáról
11669
10/2010. (III. 19.) EüM rendelet
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
11671
11/2010. (III. 19.) EüM rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról
11672
24/2010. (III. 19.) FVM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról
11684
25/2010. (III. 19.) FVM rendelet
A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról
11687
26/2010. (III. 19.) FVM rendelet
Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról
11689
7/2010. (III. 19.) IRM rendelet
A házi őrizet végrehajtásáról szóló 6/2003. (IV. 4.) IM–BM együttes rendelet módosításáról
11695
22/2010. (III. 19.) KHEM rendelet
A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról
11695
13/2010. (III. 19.) OKM rendelet
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
11703
14/2010. (III. 19.) OKM rendelet
Az I. kategóriába sorolt zenekar és énekkar 2010. évi központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről
11711
15/2010. (III. 19.) OKM rendelet
A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
11714
1071/2010. (III. 19.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Magyar Állam tulajdonában lévő, az Országos Onkológiai Intézet vagyonkezelésében álló ingatlan vagyonkezelésbe adására és rehabilitációs központ létrehozására irányuló pályázatával összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról
11750
12/2010. (III. 19.) KüM határozat
A gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2009. évi CLX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
11751
13/2010. (III. 19.) KüM határozat
A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermek- pornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2009. évi CLXI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
11751

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.