A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2010. március 11.,

csütörtök


 

34. szám


 

Ára: 3770 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi XXXIII. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar- elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
10101
2010. évi XXXIV. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
10104
2010. évi XXXV. törvény
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
10120
2010. évi XXXVI. törvény
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
10121
52/2010. (III. 11.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2005. április 14-én, Luxemburgban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. október 30-án, Tiranában aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
10122
53/2010. (III. 11.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. december 19-én, Röszkén aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
10130
54/2010. (III. 11.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti, Kiszombor–Nagycsanád (Cenad) határátkelőhelyen közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Jegyzőkönyv kihirdetéséről
10143
55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet
A befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól
10145
19/2010. (III. 11.) FVM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint az Európai Parlament és Tanács 2006. december 12-i, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes agrárpiaci tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
10150
20/2010. (III. 11.) FVM rendelet
A tejágazatot érintő egyedi piactámogatási intézkedésről
10163
10/2010. (III. 11.) OKM rendelet
A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról
10165
11/2010. (III. 11.) OKM rendelet
A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatásáról
10167
12/2010. (III. 11.) OKM rendelet
A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról
10172
28/2010. (III. 11.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
10174
29/2010. (III. 11.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
10176
30/2010. (III. 11.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
10178
2/2010. (III. 11.) OVB állásfoglalás
A kifogások és fellebbezések benyújtásának módjáról
10181
1061/2010. (III. 11.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
10182
153/2010. (III. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10184
154/2010. (III. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10185
155/2010. (III. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10186
156/2010. (III. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10186
157/2010. (III. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10187
158/2010. (III. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10188
159/2010. (III. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10189
160/2010. (III. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10190
161/2010. (III. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10191
162/2010. (III. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10192

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.