A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2010. március 4.,

csütörtök


 

31. szám


 

Ára: 5630 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
17/2010. (III. 4.) FVM rendelet
A családi gazdálkodók által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról
9739
18/2010. (III. 4.) FVM rendelet
A tejtermelők által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról
9741
4/2010. (III. 4.) HM–KvVM együttes rendelet
Az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről szóló 43/2002. (VIII. 12.) HM–KvVM együttes rendelet módosításáról
9744
11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról
9744
12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
A hites bányamérőről
9759
13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról
9762
14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
A légi járművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról
9830
23/2010. (III. 4.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
9832
24/2010. (III. 4.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
9861
25/2010. (III. 4.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
9863
26/2010. (III. 4.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
9866
18/2010. (III. 4.) ME határozat
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagja megbízásáról
9868
8/2010. (III. 4.) KüM határozat
A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, a biológiai és táji sokféleség megőrzéséről és fenntartható használatáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 281/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
9868
9/2010. (III. 4.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Szerbia és Montenegró államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatár-jelről és annak karbantartásáról szóló, Újvidéken, 2006. április 19-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi VII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
9869
10/2010. (III. 4.) KüM határozat
A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről, valamint a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 2009. évi XXXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
9869
11/2010. (III. 4.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 306/2009. (XII. 28.) kormányrendelet 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
9870
141/2010. (III. 4.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9870
142/2010. (III. 4.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9871
143/2010. (III. 4.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9872
144/2010. (III. 4.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9873
145/2010. (III. 4.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9873
146/2010. (III. 4.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9875
147/2010. (III. 4.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9876
148/2010. (III. 4.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9876

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.