A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2010. január 15.,

péntek


 

3. szám


 

Ára: 360 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2010. (I. 15.) PM–ÖM együttes rendelet
A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet végrehajtásának elszámolásáról
2674
1/2010. (I. 15.) PM határozat
Az Európai Bizottságnak – a távhőszolgáltatás kedvezményes általános forgalmi adó mértékével összefüggő – határozata meghozatalára nyitva álló határidő lejártának megállapításáról
5959

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.