A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393833. látogatója

Budapest

2010. február 25.,

csütörtök


 

26. szám


 

Ára: 2530 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi VIII. törvény
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról
9350
2010. évi IX. törvény
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
9350
2010. évi X. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2009. november 9. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
9353
2010. évi XI. törvény
A Nemzetközi Valutaalap alapokmányáról szóló Egyezmény 1990. június 28. napján kelt, harmadik módosításának, 1997. szeptember 23. napján kelt, negyedik módosításának, valamint a 2008. április 28. és május 5. napján kelt, ötödik módosításának kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Valutaalappal kapcsolatos egyes jegybanki feladatokról
9378
15/2010. (II. 25.) FVM rendelet
Egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások részletes feltételeit megállapító miniszteri rendeletek módosításáról
9387
16/2010. (II. 25.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
9389
4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
9390
21/2010. (II. 25.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
9403
22/2010. (II. 25.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
9408
1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás
Az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról
9412
17/2010. (II. 25.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
9415
18/2010. (II. 25.) OGY határozat
A Sláger és a Danubius rádiók frekvenciájára kiírt ORTT pályázat elbírálása során felmerült egyes pártkötődések és háttéralkuk szerepét vizsgáló bizottság létrehozásáról
9415

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.