A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2010. december 31.,

péntek


 

202. szám


 

Ára: 12140 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi CLXXXIV. törvény
A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról
31931
2010. évi CLXXXV. törvény
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
31959
369/2010. (X11.31.) Korm. rendelet
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamosenergia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
32071
370/2010. (X11.31.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
32073
371/2010. (X11.31.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről
32079
372/2010. (X11.31.) Korm. rendelet
A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
32080
373/2010. (X11.31.) Korm. rendelet
A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (X11.24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 343/2009. (X11.30.) Korm. rendelet, valamint egyes beszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
32080
374/2010. (X11.31.) Korm. rendelet
A Közpolitikai Kutatások Intézete központi hivatali jogállásáról
32081
375/2010. (X11.31.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
32082
376/2010. (X11.31.) Korm. rendelet
A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998.(11.13.) Korm. rendelet módosításáról
32086
14/2010. (X11.31.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szemek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról
32087
28/2010. (X11.31.) KIM rendelet
A közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
32125
29/2010. (X11.31.) KIM rendelet
A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
32130
30/2010. (X11.31.) KIM rendelet
Az egyes miniszteri rendeleteknek az államigazgatási szemek területi integrációjával összefüggő módosításáról
32135
19/2010. (X11.31.) NGM rendelet
A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosításáról
32148
20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
32148
21/2010. (XII. 31.) NGM rendelet
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról
32164
35/2010. (XII. 31.) NFM rendelet
Egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet módosításáról
32188
36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet
A bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól
32189
46/2010. (XII. 31.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról
32199
47/2010. (XII. 31.) VM rendelet
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010-2013 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól
32204
48/2010. (XII. 31.) VM rendelet
A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III.30.) FVM rendelet módosításáról
32237
322/2010. (XII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
32240
1319/2010. (XII. 31.) Korm. határozat
A fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről szóló 2177/2008. (X11.18.) Korm. határozat módosításáról
32240
1320/2010. (XII. 31.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatással kapcsolatos egyes intézkedésekre vonatkozóan
32241

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.