A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394143. látogatója

Budapest

2010. január 14.,

csütörtök


 

2. szám


 

Ára: 4700 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi VI. törvény
A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) szövegének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint az ADN-hez csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
406
2010. évi VII. törvény
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
2562
2/2010. (I. 14.) Korm. rendelet
A Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
2586
3/2010. (I. 14.) Korm. rendelet
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
2586
4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet
Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2593
1/2010. (I. 14.) FVM rendelet
Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről
2595
2/2010. (I. 14.) FVM rendelet
A pénzügyi- és gazdasági válság kapcsán mezőgazdasági termelő vállalkozások részére a központi költségvetésből nyújtandó átmeneti állami támogatás igénybevételének eljárási szabályairól
2602
1/2010. (I. 14.) HM rendelet
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet módosításáról
2604
2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet
A Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról
2609
1/2010. (I. 14.) KvVM rendelet
A Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV. 26.) KTM rendelet módosításáról
2627
2/2010. (I. 14.) KvVM rendelet
A Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről
2628
5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól
2631
6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról
2638
2/2010. (I. 14.) OKM rendelet
A muzeális intézmények működési engedélyéről
2640
3/2010. (I. 14.) OKM rendelet
Az előadó-művészeti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekről, valamint a fizető nézőszám alsó határáról szóló 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet módosításáról
2646
1/2010. (I. 14.) PTNM rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazottainak lakás célú munkáltatói támogatásáról szóló 2/1995. (XII. 12.) TNM rendelet módosításáról
2650
1/2010. (I. 14.) Korm. határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagja kinevezéséről
2655
3/2010. (I. 14.) ME határozat
Kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
2655
4/2010. (I. 14.) ME határozat
Szakállamtitkár kinevezéséről
2656
3/2010. (I. 14.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 148/2009. (VII. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
2656
4/2010. (I. 14.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kiadatásról és a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, 1994. december 1-jén aláírt szerződések módosításáról szóló szerződések kihirdetéséről szóló 2006. évi XL. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
2657
3/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2657
5/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2658
6/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2659
7/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2660
8/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2661
9/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2662
10/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2663
11/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2664
12/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2665
13/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2666
14/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2667
15/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2668
16/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2669
17/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2670
18/2010. (I. 14.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
2671

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.