A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394175. látogatója

Budapest

2010. december 22.,

szerda


 

196. szám


 

Ára: 14620 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi CLV. törvény
A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről
29752
2010. évi CLVI. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2000. évi XXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről
29839
2010. évi CLVII. törvény
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről
29840
2010. évi CLVIII. törvény
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
29845
2010. évi CLIX. törvény
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
29888
2010. évi CLX. törvény
Egyes állami tulajdonú szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények módosításáról
29957
2010. évi CLXI. törvény
Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról
29960
2010. évi CLXII. törvény
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
29974
291/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2007. október 10-én, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2010. február 19-én, Budapesten aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
29989
292/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
A köztisztviselők és a kormánytisztviselők tartalékállományba helyezéséről
29997
293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról
30001
294/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
30007
295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól
30008
296/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása
30010
7/2010. (XII. 22.) BM rendelet
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról
30012
8/2010. (XII. 22.) BM rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, tartalmáról és megszüntetéséről szóló 1/1997. (II. 26.) TNM rendelet módosításáról
30016
9/2010. (XII. 22.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet és a Rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet módosításáról
30017
10/2010. (XII. 22.) BM rendelet
Egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosításáról
30022
11/2010. (XII. 22.) BM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet módosításáról
30028
20/2010. (XII. 22.) KIM rendelet
Az egyes cégnyilvántartással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
30033
21/2010. (XII. 22.) KIM rendelet
Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról
30035
25/2010. (XII. 22.) NFM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
30039
26/2010. (XII. 22.) NFM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
30057
27/2010. (XII. 22.) NFM rendelet
A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet, valamint a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről szóló 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet módosításáról
30087
28/2010. (XII. 22.) NFM rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
30087
29/2010. (XII. 22.) NFM rendelet
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet módosításáról
30089
44/2010. (XII. 22.) VM rendelet
A 2011. évi iskolatej program szabályozásáról
30090
2/2010. (XII. 22.) OGY politikai nyilatkozat
A kötelező magánnyugdíj-pénztári tagok védelméről
30117
124/2010. (XII. 22.) OGY határozat
A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről
30117
125/2010. (XII. 22.) OGY határozat
A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról
30118
126/2010. (XII. 22.) OGY határozat
Népi kezdeményezésről
30119
127/2010. (XII. 22.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
30119
128/2010. (XII. 22.) OGY határozat
Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
30120
129/2010. (XII. 22.) OGY határozat
Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
30120
130/2010. (XII. 22.) OGY határozat
Dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
30120
1299/2010. (XII. 22.) Korm. határozat
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedésekről
30121

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.