A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394168. látogatója

Budapest

2010. december 20.,

hétfő


 

193. szám


 

Ára: 2220 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
20/2010. (XII. 20.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
27429
18/2010. (XII. 20.) KIM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet módosításáról
27430
17/2010. (XII. 20.) NEFMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
27430
22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet
A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról
27432
23/2010. (XII. 20.) NFM rendelet
A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosításáról
27438
24/2010. (XII. 20.) NFM rendelet
A vasúti járművezetők képzéséről, hatósági vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 32/2003. (V. 20.) GKM rendelet módosításáról
27444
41/2010. (XII. 20.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
27445
42/2010. (XII. 20.) VM rendelet
A bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról
27447
43/2010. (XII. 20.) VM rendelet
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet, valamint a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet módosításáról
27448
304/2010. (XII. 20.) KE határozat
A 180/2010. (VI. 2.) KE határozat módosításáról
27478
305/2010. (XII. 20.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
27478
306/2010. (XII. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
27479
307/2010. (XII. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
27480
308/2010. (XII. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
27480
111/2010. (XII. 20.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
27481
112/2010. (XII. 20.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
27481

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.