A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394021. látogatója

Budapest

2010. december 16.,

csütörtök


 

191. szám


 

Ára: 5320 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi CXLVIII. törvény
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról
27182
2010. évi CXLIX. törvény
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról
27236
2010. évi CL. törvény
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról
27238
2010. évi CLI. törvény
A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásban Szerződő Félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
27238
285/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet
Az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok felülvizsgálatáról szóló 102/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
27246
286/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
27246
287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről
27311
10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet
Az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről
27313
21/2010. (XII. 16.) NFM rendelet
A belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet módosításáról
27314
302/2010. (XII. 16.) KE határozat
Legfőbb ügyész helyettesének kinevezéséről
27316
303/2010. (XII. 16.) KE határozat
Mérnök dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
27316
50/2010. (XII. 16.) KüM határozat
A Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2010. évi CXXXIII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
27317

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.