A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386980. látogatója

Budapest

2010. december 8.,

szerda


 

185. szám


 

Ára: 1290 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
270/2010. (XII. 8.) Korm. rendelet
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
26295
271/2010. (XII. 8.) Korm. rendelet
A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról és a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda jogutódjának kijelöléséről
26297
272/2010. (XII. 8.) Korm. rendelet
A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról
26299
20/2010. (XII. 8.) NFM rendelet
Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról
26301
193/2010. (XII. 8.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
26304
1270/2010. (XII. 8.) Korm. határozat
Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai éve 2011 Magyarország Nemzeti Programjáról
26311
1271/2010. (XII. 8.) Korm. határozat
Az Európai Unió Tanácsa 2011. első félévi magyar elnökség szervezett médiaközvetítői feladatainak ellátásáról
26311
1272/2010. (XII. 8.) Korm. határozat
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 2010. évi tőkejuttatásáról
26312
1273/2010. (XII. 8.) Korm. határozat
A központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2009. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről
26314
1274/2010. (XII. 8.) Korm. határozat
Egyes kisebbségi célú állami támogatások forrásának biztosítása érdekében a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
26316
1275/2010. (XII. 8.) Korm. határozat
Az Idősügyi Tanácsról
26318
1276/2010. (XII. 8.) Korm. határozat
A 2011-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről
26319
108/2010. (XII. 8.) ME határozat
Az Orosz Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kétoldalú katonai-műszaki együttműködés során végzett szellemi tevékenység eredményeihez fűződő jogok kölcsönös védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
26320
109/2010. (XII. 8.) ME határozat
Az Európa Tanács a gyermekek jogainak gyakorlásáról szóló, Strasbourgban, 1996. január 25-én kelt Egyezménye, az Európa Tanács a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló, Lanzarote-ban, 2007. október 25-én kelt Egyezménye és az Európa Tanács a gyermekek örökbefogadásáról szóló, Strasbourgban, 2008. november 27-én kelt felülvizsgált Egyezménye végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
26320

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.