A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2010. november 25.,

csütörtök


 

179. szám


 

Ára: 1600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2010. (XI. 25.) BM rendelet
Egyes miniszteri rendeletek módosításáról
25980
13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet
A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról
25986
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet
A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről
25991
32/2010. (XI. 25.) VM rendelet
A vörösiszap-katasztrófa miatt veszteséget szenvedett mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók és állattartók által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról
25996
33/2010. (XI. 25.) VM rendelet
Az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről
26000
34/2010. (XI. 25.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet módosításáról
26004
6/2010. (XI. 25.) KJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága közigazgatási jogegységi határozata
26007
115/2010. (XI. 25.) OGY határozat
„a Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002–2010 közötti – kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó – döntések vizsgálatára” országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról
26009
116/2010. (XI. 25.) OGY határozat
A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002–2010 közötti – kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó – döntések vizsgálatára létrehozott országgyűlési vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
26011
1256/2010. (XI. 25.) Korm. határozat
A 2011-es Liszt-évforduló méltó megünnepléséről
26011
1257/2010. (XI. 25.) Korm. határozat
A Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése című 5 milliárd forintot meghaladó tervezett beruházási költségű projekt előkészítésének és koncepciójának jóváhagyásáról
26012
1258/2010. (XI. 25.) Korm. határozat
Az 1201/2010. (X. 5.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódóan a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
26012
106/2010. (XI. 25.) ME határozat
A Magyar–Kínai Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és új elnökének kinevezéséről
26014

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.