A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393663. látogatója

Budapest

2010. november 19.,

péntek


 

177. szám


 

Ára: 6870 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi CXIX. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
25225
2010. évi CXX. törvény
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
25226
2010. évi CXXI. törvény
Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról
25226
2010. évi CXXII. törvény
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
25228
2010. évi CXXIII. törvény
Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról
25286
2010. évi CXXIV. törvény
Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról
25355
2010. évi CXXV. törvény
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
25357
2010. évi CXXVI. törvény
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
25361
265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet
A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról
25390
1248/2010. (XI. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
25392
1249/2010. (XI. 19.) Korm. határozat
Az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról
25393
1250/2010. (XI. 19.) Korm. határozat
Az Európa 2020 Stratégia végrehajtását megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv elfogadásáról és a végleges Nemzeti Intézkedési Terv előkészítésével összefüggő további feladatokról
25395
1251/2010. (XI. 19.) Korm. határozat
Az ÚMFT egyes 2007–2008. és 2009–2010. évi akcióterveinek módosításáról és az akciótervekben nevesített egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról
25398
1252/2010. (XI. 19.) Korm. határozat
Az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
25399
1253/2010. (XI. 19.) Korm. határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
25399
1254/2010. (XI. 19.) Korm. határozat
Az ivóvízminőség-javító program végrehajtását segítő önkormányzati források megteremtéséről
25400
1255/2010. (XI. 19.) Korm. határozat
A gyógyító-megelőző ellátás 2010. év végi finanszírozásához szükséges lépésekről
25400

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.