A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393947. látogatója

Budapest

2010. február 12.,

péntek


 

17. szám


 

Ára: 1290 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
25/2010. (II. 12.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
9044
26/2010. (II. 12.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint amezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
9046
1034/2010. (II. 12.) Korm. határozat
A 2010.évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
9047
1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról
9048
7/2010. (II. 12.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya közötti film és videó kapcsolatokról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 293/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2–3.§-ainak hatálybalépéséről
9076

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.