A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2010. november 8.,

hétfő


 

169. szám


 

Ára: 980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
23793
254/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet
A köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
23798
255/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet
A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
23801
256/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet
A 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával összefüggő, a közösségi értékhatárt el nem érő értékű beszerzések sajátos szabályairól
23802
3/2010. (XI. 8.) BJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága büntető jogegységi határozata
23804
1/2010. (XI. 8.) KPJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága közigazgatási polgári jogegységi határozata
23806
269/2010. (XI. 8.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal elnöke kinevezéséről
23810
270/2010. (XI. 8.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettesei megbízatása megszűnéséről
23810
271/2010. (XI. 8.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettesei kinevezéséről
23811
272/2010. (XI. 8.) KE határozat
Rendőr dandártábornoki kinevezésről
23811
273/2010. (XI. 8.) KE határozat
Pénzügyőr dandártábornoki kinevezésről
23812
274/2010. (XI. 8.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
23812
275/2010. (XI. 8.) KE határozat
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
23813
276/2010. (XI. 8.) KE határozat
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
23813
277/2010. (XI. 8.) KE határozat
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
23814
278/2010. (XI. 8.) KE határozat
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
23814
1224/2010. (XI. 8.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
23815
1225/2010. (XI. 8.) Korm. határozat
Az Elektronikus közigazgatás operatív program 2009–2010. évi akciótervének módosításáról, Integrált Ügyfélszolgálati Rendszer kialakítása, és az Elektronikus ügysegédi rendszer kialakítása kiemelt projektek nevesítéséről
23815
1226/2010. (XI. 8.) Korm. határozat
A „Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” című ÚMFT KÖZOP nagyprojekt javaslatról
23816
1227/2010. (XI. 8.) Korm. határozat
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszer kialakításával összefüggő egyes feladatokról
23816
1228/2010. (XI. 8.) Korm. határozat
A XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2. Normatív finanszírozás alcím 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport megnevezésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
23817
1229/2010. (XI. 8.) Korm. határozat
Kormánybiztosi megbízás megszűnésének megállapításáról
23818

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.