A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394176. látogatója

Budapest

2010. október 20.,

szerda


 

162. szám


 

Ára: 1600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi XCIV. törvény
Az egyes ágazatokat terhelő különadóról
23388
2010. évi XCV. törvény
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról
23391
23/2010. (X. 20.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
23399
24/2010. (X. 20.) VM rendelet
Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosításáról
23400
25/2010. (X. 20.) VM rendelet
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról
23401
180/2010. (X. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
23411
4/2010. (X. 20.) KJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága közigazgatási jogegységi határozata
23420

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.