A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394163. látogatója

Budapest

2010. október 19.,

kedd


 

161. szám


 

Ára: 360 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
248/2010. (X. 19.) Korm. rendelet
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
23376
249/2010. (X. 19.) Korm. rendelet
Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2010. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról szóló 20/2010. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról
23377
250/2010. (X. 19.) Korm. rendelet
A nyugellátások és a baleseti járadék 2010. novemberi kiegészítéséről
23377
251/2010. (X. 19.) Korm. rendelet
A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról
23379
98/2010. (X. 19.) OGY határozat
A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről
23380
1215/2010. (X. 19.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, Dolga Vason Rendészeti Együttműködési Központ működtetéséről szóló, Brüsszelben, 2007. november 8-án aláírt Megállapodáshoz történő horvát csatlakozásról
23380
1216/2010. (X. 19.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
23381
1217/2010. (X. 19.) Korm. határozat
A közterületek rendeltetésszerű használatával kapcsolatos jogszabályi változásokkal összefüggésben elvégzendő feladatokról
23381
1218/2010. (X. 19.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség irányításának és felső szintű vezetésének rendjéről
23382
1219/2010. (X. 19.) Korm. határozat
Az EU Duna Régió Stratégiájával kapcsolatos feladatokról szóló 1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról
23384
96/2010. (X. 19.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
23384
97/2010. (X. 19.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
23385
98/2010. (X. 19.) ME határozat
A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2010. évi Guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén való részvételről
23385
99/2010. (X. 19.) ME határozat
Az élő, módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléből származó károkért való felelősségről és a jogorvoslatról szóló aljegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról
23385

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.