A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2010. október 15.,

péntek


 

160. szám


 

Ára: 980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2010. (X. 15.) BM rendelet
Egyes miniszteri rendeletek módosításáról
23354
10/2010. (X. 15.) KIM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet módosításáról
23354
12/2010. (X. 15.) NEFMI rendelet
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról
23355
22/2010. (X. 15.) VM rendelet
Az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról, továbbá az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet, valamint a kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról
23358
178/2010. (X. 15.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
23360
179/2010. (X. 15.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
23362
3/2010. (X. 15.) PJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága polgári jogegységi határozata
23365
8/2010. (X. 15.) OVB állásfoglalás
Az önkormányzati választások során megismételtetett szavazások tekintetében a névjegyzék továbbvezetéséről
23369
94/2010. (X. 15.) OGY határozat
A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 2007–2008. szóló beszámoló elfogadásáról
23371
95/2010. (X. 15.) OGY határozat
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökének és tagjainak megválasztásáról
23371
96/2010. (X. 15.) OGY határozat
A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztásáról
23372
97/2010. (X. 15.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
23372

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.